Kако удружење добија новац и на шта се троши?

Рад удружења се највећим делом финансира кроз пројекте који се пишу на годишњем нивоу. Тим средствима финансирају се месечни трошкови рачуна и зарада, а мало или нимало остане за остале потребе. У раду наилазимо на различите трошкове: закуп просторија, порезе, таксе, надокнаде, трошкове промотивних материјала, трошкове пута, излете корисника, канцеларијског материјала и слично. Редовни финансијски извештаји о пословању удружења објављују се на сајту Агенције за привредне регистре, а скупштина удружења најмање једном годишње разматра извештаје о раду које подноси председник удружења. Пројекти су активности које за циљ немају стицање профита, већ иду у корист наших чланова. Пројектна средства су наменска што значи да је тачно предвиђено на шта треба да се троше, у ком року и на који начин, а донатори проверавају и контролишу потрошена средства.

Чланарине и добровољни прилози чине мање од 5% прикупљених средстава и омогућавају удружењу да покрива трошкове који нису покривени пројектима или уколико су већи од донаторских износа. Годишња чланарина у Удружењу износи 2.000,00 динара.

У примању финансијске подршке, удружење је дужно да поштује статутарна и законска ограничења.

Уплатница

Kао непрофитно удружење, немамо увек сталне изворе финансија и доста често зависимо од пројеката које пишемо за циљ промоције особа са сметњама у интелектуалном развоју у нашем граду. Kао и свако удружење и ми имамо одређене неизбежне трошкове које треба сваки месец покрити.

Неке од трошкова које покривамо од стране ваших донација су:

  • Трошкове канцеларије
  • Радионичарски материјал
  • Хигијенске препарате
  • Kњиговодствене услуге
  • Хостинг
  • Излете корисника
  • Kварови и амортизација опреме
  • И доста других ситних трошкова

Уколико сматраш да је оно што радимо и за шта се залажемо као удружење добро и желиш да нас финансијски подржиш то можеш да урадиш уплатом директно на наш рачун у банци попуњавањем опште уплатнице, и то на следећи начин: