Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Grada Novog Sada je humanitarna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja osobe sa intelektalnim teškoćama i njihove porodice.

Udruženje su 1961. godine osnovali roditelji dece sa smetnjama u razvoju radi međusobne pomoći. Udruženje ima svojstvo društveno-pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima uređenih Statutom Udruženja.

Misija ovog Udruženja je: Udruženje za pomoć MNRO je humanitarna organizacija koja radom na jačanju kapaciteta, socijalnoj integraciji i zalaganju za prava osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica doprinosi izgradnji tolerantnog i ravnopravnog građanskog društva Srbije.

Vizija Udruženja za pomoć MNRO Grada Novog Sada jeste snašno građansko društvo zasnovano na ravnopravnosti i toleranciji.

Danas Udruženje broji preko 170 članova, a u okviru Dnevnog boravka koji je noseći sektor Udruženja, realizuju se dve radionice dnevno sa 22 korisnika koji samostalno dolaze i prate program. Sem toga, u skladu sa ukazanim prilikama, organizuju se izleti, kampovi osamostaljivanja, odlasci u bioskop, pozorište, i druge javne manifestacije u gradu.

U toku rada realizuju se radionice sa stručnim saradnicima: tačke, razvojno- korektivne vežbe, dramsko- mađioničarske i psihološke radionice, kao i volonterske radionice svih tipova. Sem toga realizuju se radionice kao što su pedagoške, radionice životnih veština, spotrske, kulinarske, kreativne, muzičke, dramske, edukativne, radionice sa stranim volonterima na razmeni i mnoge druge.

Udruženje od svog nastanka sarađuje sa Skupštinom grada Novog Sada, Gradskom upravom za dečiju i socijalnu zaštitu, ŠOSO „Milan Petrović“ i Domom zdravlja, kao i AIESEC i JCI organizacijama,
Australijskom ambasadom, Gradskom organizacijom Crvenog krsta, CZOR, EDUCONS, Trag fondacija, Koka Kola, DM drogerija, NS Mede, Lokomotiva, UNICEF, VIVIFY IDEAS, Domaća mlekara-Maglić, NURDOR, Vrtić „Madagaskar”, Pravoslavno Udruženje „Sveti Sava”, Zmajeve dečije igre, OSI ART galerija, World at Play, Play Centar, Savez MNRO Vojvodine i svi ostali drugi donatori i prijatelji Udruženja.

Sarađujemo sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao i sa pokrajinskim  i republičkim Savezom Udruženja za pomoć MNRO, sa kojima smo i umreženi.

Naročito smo zahvalni Gradskoj upravi koja je i naš finansijer, za svu podršku i razumevanje koje nam nesebično pružaju u proteklih 14 godina.

Donatori ovog sajta su učenici Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin”– Maja Varga, Aleksandar Krajačević, Jovana Vukotić i Anđela Mašović na čelu sa nastavnicom Danijelom Radmilović.